Auditor in domeniul calitatii

COMPETENTE AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII


Comunicarea specifică activităţii de audit
Munca în echipa de audit
Perfecţionarea pregătirii profesionale
Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii
Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit
Conducerea auditului
Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de examinare
Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit
Întocmirea raportului de audit