Cofetar- patiser
UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

COMPETENŢE FUNDAMENTALE:
1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
2. Efectuarea muncii în echipă

COMPETENŢE GENERALE LA LOCUL DE MUNCA:
3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
4. Aplicarea normelor igienico-sanitare
5. Aplicarea NMP şi NPSI
6. Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare
7. Organizarea şi întreţinerea locului de muncă
8. Planificarea activităţii proprii

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE:
9. Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor
10. Asigurarea calităţii produselor
11. Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit
12. Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie
13. Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare
14. Prepararea produselor de patiserie/ cofetărie
15. Prepararea semipreparatelor de patiserie
16. Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie/ patiserie