INSPECTOR PROTECTIA MUNCII

UNITATI DE COMPETENTA  

COMPETENTE FUNDAMENTALE  

 1. Comunicarea interactiva la locul de munca
 2. Lucrul în echipa  

COMPETENTE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE  

 1. Planificarea activitatii proprii
 2. Dezvoltarea profesionala
 3. Organizarea activitatii de protectie a muncii
 4. Asigurarea semnalizarii de securitate si sanatate în munca
 5. Instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate în munca
 6. Asigurarea echipamentului individual de protectie /lucru
 7. Prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului
 8. Investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a îmbolnavirilor
 9. Monitorizarea activitatii de protectie a muncii  

COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI  

Coordonarea activitatilor de interventie în cazuri de necesitate