Inspector (referent) resurse umane    

UNITATI DE COMPETENTA  

Competente specifice ocupatiei

 

  1. Întocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
  2. Organizarea recrutarii si selectiei personalului
  3. Întocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat
  4. Întocmirea dosarului de pensionare
  5. Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat
  6. Întocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, asigurarilor de somaj si pentru asigurari de sanatate

  Competente fundamentale  

  1. Lucrul în echipa
  2. Dezvoltarea profesionala
  3. Oferirea informatiilor privind problemele de personal
  4. Planificarea activitatii proprii

  Competente generale la locul de munca

  Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizând PC-ul