Manager sistem de mediu

Nr. Crt.

MANAGER DE MEDIU

1

Instruirea personalului departamentului de mediu

2

Perfectionarea profesionala proprie

3

Definirea politicii de mediu a organizatiei

4

Elaborarea programelor de management de mediu

5

Proiectarea sistemului de management de mediu

6

Evaluarea aplicarii politicii si a programelor de mediu

7

Organizarea si supravegherea auditului de mediu

8

Implementarea sistemului de management de mediu

9

Monitorizarea si corectarea periodica a managementului de mediu

10

Proiectarea si gestionarea sistemului informational si de documentare a managementului de mediu

11

Organizarea departamentului de protectie a mediului

12

Planificarea activitatilor de protectie a mediului