Tehnician în constructii si lucrari publice 

UNITATI DE COMPETENTA

NIVELUL I

Competente generale în domeniul constructiilor:

 1. Comunicare si numeratie
 2. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
 3. Comunicarea în limba moderna
 4. Dezvoltarea personala în scopul obtinerii performantei
 5. Igiena si securitatea muncii
 6. Lucrul în echipa
 7. Organizarea locului de munca
 8. Pregatirea pentru integrarea la locul de munca
 9. Tranzitia de la scoala la locul de munca
 10. Rezolvarea de probleme
 11. Satisfacerea cerintelor clientilor

 

Notiuni generale despre constructii

 1. Notiuni generale despre constructii
 2. Materiale de constructii si instalatii
 3. Planuri de constructii
 4. Prelucrarea materialelor

 

Lucrari de baza în constructii

 1. Tencuieli obisnuite driscuite
 2. Zugraveli simple
 3. Vopsitorii simple
 4. Placaje de faianta
 5. Pardoseli din gresie

 

NIVELUL II

Asigurarea calitatii, structuri si planuri pentru constructii, diverse lucrari cu betoane

 1. Asigurarea calitatii
 2. Structuri pentru constructii
 3. Planuri pentru structuri
 4. Lucrari de beton si beton armat
 5. Lucrari de fundatii
 6. Lucrari de cofraje
 7. Lucrari de armare

 

NIVELUL III

Notiuni de baza în tehnologia lucrarilor de constructii

 1. Masuratori în constructii si lucrari publice
 2. Elemente generale de constructii si lucrari publice

 

Elemente de proiectare în constructii

 1. Planuri de constructii si lucrari publice
 2. Elemente de proiectare în constructii si lucrari publice

 

Organizarea lucrarilor de constructii. Documentatia tehnico economica

 1. Legislatia în constructii si instalatii
 2. Întocmirea documentatiei tehnico-economice în constructii si instalatii
 3. Organizarea lucrarilor de constructii si instalatii
 4. Devize si gestionarea lucrarilor în constructii si lucrari publice

 

Coordonarea executarii lucrarilor de constructii

 1. Coordonarea proceselor tehnologice de executie în constructii si lucrari publice
 2. Managementul calitatii
Calitatea în constructii si lucrari publice