Tehnician instalator pentru constructii 

UNITATI DE COMPETENTA

NIVELUL I

Competente generale în domeniul instalatiilor

 1. Comunicare si numeratie
 2. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
 3. Comunicare în limba moderna
 4. Dezvoltarea personala în scopul obtinerii performantei
 5. Igiena si securitatea muncii
 6. Lucrul în echipa
 7. Organizarea locului de munca
 8. Pregatirea pentru integrarea la locul de munca
 9. Tranzitia de la scoala la locul de munca
 10. Rezolvarea de probleme
 11. Satisfacerea cerintelor clientilor

 

Notiuni generale despre instalatii în constructii

 1. Notiuni generale despre constructii si instalatii
 2. Materiale de constructii si instalatii

 

Notiuni specifice instalatiilor

 1. Planuri de instalatii în constructii
 2. Prelucrarea materialelor
 3. Scheme si detalii de instalatii
 4. Notiuni generale de hidraulica si termotehnica
 5. Materiale de instalatii; îmbinarea si montarea instalatiilor
 6. Instalatii de alimentare cu apa
 7. Instalatii de canalizare
 8. Instalatii de gaze naturale combustibile

 

NIVELUL II

Asigurarea calitatii, întocmirea planurilor de instalatii si performarea instalatiilor în constructii

 1. Asigurarea calitatii
 2. Întocmirea planurilor de instalatii
 3. Performarea instalatiilor în constructii

 

\

Executarea sistemelor de instalatii de alimentare cu apa, de ridicare a presiunii apei, de canalizare si de gaze naturale

 1. Executarea sistemelor exterioare de alimentare cu apa
 2. Montarea instalatiilor interioare de apa
 3. Executarea instalatiilor de ridicare a presiunii apei
 4. Executarea instalatiilor de canalizare
 5. Montarea instalatiilor interioare de gaze naturale combustibile

 

NIVELUL III

Notiuni de baza în instalatii

 1. Asigurarea calitatii
 2. Legislatia în constructii si instalatii
 3. Întocmirea documentatiei tehnico- economice în constructii si instalatii
 4. Organizarea lucrarilor de constructii si instalatii

 

Elemente de instalatii

 1. Planuri de instalatii
 2. Elemente de instalatii

 

Relevee si trasarea lucrarilor de teren

 1. Masuratori si devize
 2. Relevee si trasarea lucrarilor pe teren

 

Elemente de proiectare în instalatii

Coordonarea lucrarilor de instalatii

 1. Coordonarea proceselor tehnologice de executie a lucrarilor de instalatii
Calitatea lucrarilor de instalatii